Na základě Vašich častých dotazů upřesňujeme informaci ohledně přílohy č. 06 – Čestné prohlášení o identifikaci osob.

Tento dokument je povinnou přílohou žádosti o dotaci Můj klub 2022. Odpověď, prosím, vztahujte ke svému SDH. Je nutné, aby bylo v příloze zaškrtnuto, zda máte, či nemáte podíl v dalších osobách. Pokud podíl v dalších osobách nemáte, i tuto skutečnost je třeba v čestném prohlášení označit.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ke stažení