Dovolujeme si Vás upozornit na vypsání 2. kola Výzvy Můj klub 2022.

NSA spustila příjem žádostí 11. 8. 2022 od 12:00 hod. Příjem žádostí  je prodloužen do 26. 9. do 12:00 hod.

Upozorňujeme, že výzva je určena jen těmto SDH:

  • nepodali si žádost v 1. kole
  • pokusili se podat žádost v 1. kole, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl  
  • řízení o žádosti podané v 1. kole bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

Není tedy určena těm, kdo si v prvním kole podali žádost a stále čekají na rozhodnutí, aniž by byli vyrozuměni o ukončení posuzování jejich žádosti dle bodů výše.