Dne 18. 10. 2020 zveřejnila NSA nový formát rejstříku sportu. Formát je značně odlišný od původního. Nová je i struktura souboru CSV pro vkládání sporotovců i trenérů. Žádost o dotaci Můj klub 2021 je možné podávat od 22. 10. 2020 právě prostřednictví rejstříku sportu, www.rejstriksportu.cz


KOMENTÁŘ K MANUÁLU NSA - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 - MANUÁL NSA - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 2 - VÝZVA MŮJ KLUB 2021 - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 3 - DODATEK K VÝZVĚ MŮJ KLUB 2021 - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 4 - DOLOŽENÍ VLASTNICKÉ STRUKTURY - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 5 - PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 6 - VZOR ZÁPISU V SOUBORU CSV - KE STAŽENÍ

PŘÍLOHA Č. 7 - PREZENTACE NSA, ŠKOLENÍ - KE STAŽENÍ