Ještě jednou připomínáme všem příjemcům dotace Můj klub 2020: Termín vyúčtování je do 15. 2. 2021!!!

Jak postupovat:

1)      Vyplňte oba přiložené formuláře (vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem) – formuláře jsou níže v jednom souboru, podepište (starosta SDH) a orazítkujte; ve formulářích nezapomeňte vyplnit číslo rozhodnutí

2)      Nahraje do systému IS-SPORT ( https://is-sport.msmt.cz ) – nahrajte každý formulář zvlášť ve formátu pdf a současně

3)      Odešle v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky (DS spolku, který je příjemcem dotace) na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 – Malá Strana ID datové schránky: vidaawt

Na obálku či v předmětu datové zprávy příjemce uvede: „ VYÚČTOVÁNÍ MŮJ KLUB 2020 – 502020_2B_XXXX“. Místo XXXX příjemce uvede poslední čtyřčíslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 2020 - FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

MŮJ KLUB 2020 - podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace, MŠMT ČR (msmt.cz)

UPOZORNĚNÍ:

1) Všechny učetní doklady hrazené z dotace MŮJ KLUB 2020 musí být označeny číslem rozhodnutí!

2) Nezapomeňte do 30. 6. 2021 vložit do systému IS-SPORT výroční zprávu vašeho SDH za rok 2020!