Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

VÝZVA

Přílohy výzvy (závazné vzory):

JMENNÝ SEZNAM A ROZPOČET

 

Výklad / vysvětlení bodu 4.1 c) Výzvy MŮJ KLUB

4.1 c) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle písm. b)

Do této doby odbor sportu v rámci formální kontroly žádosti může započítat i dobu, po kterou byla shodná sportovní činnost, která je nyní prováděna žadatelem, vykonávána i jinou nestátní neziskovou organizací. Doložení shodnosti činnosti a doby vykonávání této činnosti spočívá výlučně na žadateli. Žadatelům, kteří mají toto v úmyslu dokládat pro splnění podmínky dvou leté působnosti, doporučujeme, aby kontaktovali odbor sportu MŠMT prostřednictvím infolinky či informačního emailu, kde jim administrátoři programu doporučí nejvhodnější způsob doložení požadovaného.

Konzultace:

Infolinka MŮJ KLUB: 234 812 720 (PO – ČT od 9:00 do 17:00 hod. a PÁ 8:00 – 15:00 hod.)