Připomínáme všem příjemcům státní dotace MŮJ KLUB 2019, že lhůta pro vyúčtování končí 15. 2. 2020, doporučen je však termín 31.1.2020.

Manuál k vyúčtování i příslušné formuláře naleznete zde:

http://www.msmt.cz/sport-1/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-a-vyporadani-se-statnim-1