Důležité informace k vyplácení příspěvků z programu Můj klub 2019 najdete v článku MŠMT:

MŮJ KLUB 2019 - zbývá posledních 130 klubů

SDH, které dosud neobdrželi rozhodnutí, překontrolují zprávy v systému IS-SPORT a svých mailech, uvedených v žádosti, zda nebyli vyzváni k nápravě nějakých nedostatků!