Níže naleznete tabulkový přehled odevzdání podkladů k vyúčtování dotací z MŠMT na činnost úseku mládeže v roce 2023.
Tabulka je aktualizována až po zpracování příslušných vyúčtování, nikoli ihned po jejich doručení.

Přehled odevzdání vyúčtování dotací na činnost úseku mládeže v roce 2023

 

dotace