Všem přihlášeným zájemcům o Letní kempy 2021 byl mailem zaslán Metodický pokyn a informace k závaznému přihlášení.