Předběžné výsledky letošní sbírky Český den proti rakovině, která se konala 15. května, nasvědčují tomu, že konečná částka po započtení ještě přicházejících darů a dárcovských SMS, bude atakovat loňský rekord. K dnešnímu dni je na kontě sbírky 19 748 826,81 Kč!

Liga proti rakovině Praha děkuje všem dárcům, kteří zakoupením žluté kytičky či posláním DMS umožňují Lize financovat projekty naplňující boj proti rakovině. Předsedkyně LPR Praha MUDr. Michaela Fridrichová připomíná druhý rozměr sbírky: „Vedle zřejmého záměru shromáždit peníze k financování našich tří pilířových programů slouží sbírka také jako prostředek k šíření povědomí o prevenci rakoviny. V letošním roce jsme po několika letech zacílili opět na rakovinu plic a ke každé kytičce dárcům rozdávali letáček se základními informacemi o preventivních opatřeních. Věříme totiž, že je nutné opakovat mimo jiné už známý fakt, že nejlepší prevencí před tímto onemocněním je nekouření.“

Poděkováním za spolupráci a podporu byl tradiční červnový Děkovný koncert, kde v úterý 11. června vystoupili v programu Gypsy mezzosopranistka Dagmar Pecková, klavírní virtuóz Miroslav Sekera a houslistka Olga Šroubková. V úvodu večera poděkovala předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová všem zástupcům dobrovolníků, partnerským firmám i dárcům.

Výbor Ligy proti rakovině Praha v letních měsících rozhodne, kam budou vybrané finanční prostředky konkrétně směrovány, Liga s výsledkem seznámí veřejnost na podzim.

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA