Český den boje rakovině (22. ročník) se uskutečnil 16. května 2018 a letošní výtěžek veřejné sbírky překonal ten loňský rekordní. K 13. červnu 2018 se na sbírkovém účtu shromáždilo 19 041 300,64 Kč. (V částce nejsou uvedeny příspěvky z dárcovských SMS.)

S Ligou proti rakovině spolupracovalo na 1 100 subjektů. Vedle 225 středních a 286 základních škol,  místních knihoven se zapojilo 58 sdružení onkologických pacientů a mnohé spolky − skauti (69), pionýři (63), Český svaz žen (23), Český červený kříž (22) a  také Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do ulic tak vyrazilo 130 hasičských prodejních skupinek!!!

Do prodeje žlutých kvítků se v 1 200 měst a vesnic zapojilo celkem více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří nabízeli 980 000 kytiček s vínově červenou stužkou a stejný počet letáčků s informacemi o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.