Středa 16. května 2018 patří Českému dnu boje proti rakovině. Do projede žlutých kvítků se v letošním roce zapojilo na 14 000 dobrovolníků. Mezi nimi i stovky dobrovolných hasičů.

Podle Lenky Mauelové, zástupkyně organizátora akce, je letos přihlášeno celkem 130 Sborů dobrovolných hasičů v 312 prodejních skupinách. Celkem nabízejí  téměř 34.000 kytiček a letáčků. A pět sborů dobrovolných hasičů příspělo na sbírkový účet bez prodeje kytiček. Děkujeme všem dobrovolným hasičům, kteří se zapojili!!!

Letošní sbírka je věnována rakovině konečníku a  tlustého střeva. Výtěžek je určen na prevenci onemocnění, podporu onkologických pacientů a vědecký výzkum.

A tady je příběh jedné ze skupinek prodávajících mladých hasičů.

Je 7,30 ráno, stojíme před budovou základní školy odkud se pět statečných mladých hasičů - Adámek, Terezka, Anetka a Lucinka spolu s  vedoucími Janou a Katkou i v deštivém a studeném počasí vydalo prodávat kytičky v rámci Českého dne proti rakovině. Sbor dobrovolných hasičů Úhonice (o. Praha-západ) čítající 87 členů se do akce zapojil již po šesté.

Zkušené vedoucí již mají promyšlenou trasu „pochůzky“- začali jsme na místním obecním úřadě, pokračovali přes obchod do základní a mateřské školy. Pak už na autobusovou zastávku a vyrazili jsme do Rudné. Tady jsme v základní škole vyzvedli poslední členku naší výpravy Julinku a déšť nedéšť se neohroženě vydali do sídla Údržby silni a dálnic a Dálniční policie. Pak nás čekala téměř dvoukilometrová trasa  po hlavní ulici - kvítka kupovali kolemjdoucí a nabízeli jsme je ve firmách a obchodech i v další základní škole. Došli jsme až k místnímu marketu. Celkově se prodalo 212 kytiček! Za odměnu hasičata čekala sladká odměna v cukrárně. Tak za rok na viděnou!

SHRNUTÍ

Český den proti rakovině