Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska opět získalo titul NNO (nestátní nezisková organizace) uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží pro rok 2022–2023.