Dne 18. 3. 2021 se konalo online jednání Krajské odborné rady mládeže Kraje Vysočina. Na online jednání byli přítomni vedoucí ORM všech okresů v Kraji Vysočina.
Témata jednání:
1. Informace z online jednání ÚORM
a) Plán sportovních akcí SH ČMS 2021
b) Seznam pojišťoven přispívajících na sportovní kroužky pro děti
c) Časová osa postupových soutěží hry Plamen a dorostu v 2021
d) Kalendář akcí na web stránkách SH ČMS
f) Celorepublikové setkání vedoucích ORM a KORM
g) MČR Plamen a dorost
h) Prodloužení termínu podání žádosti o přestup
ch) Programy na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO - MŠMT ČR
i) Vzdělávací dny 2021
j) Školení HVT a ZZA
k) Letní školy instruktorů v 2021
l) Zákoník práce - 5 dní dovolené pro vedoucí
2. Soustředění dorostu
3. Šedesátky Vysočiny
4. Krajská kola hry Plamen a dorostu - Pacov okres Pelhřimov
5. Rescue víkend - ORM Jihlava
6. Letní tábory
 
Vedoucí KORM Kraje Vysočina Andrea Dopitová