Česká rada dětí a mládeže na svém 58. valném shromáždění ČRDM, které bylo zároveň volebním, stvrdila ve své nejvyšší funkci nynějšího předsedu Aleše Sedláčka. Členkou nového, dvanáctičlenného představenstva se stala i Nikola Fenclová ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

ODKAZ NA ČLÁNEK