Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Součástí programu bude představení různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, dále například diskuse mezi účastníky, přednášky s lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných památek a také poznávání lidí a kultury partnerské země. Plánovaný termín české části je 18.–24. 10. 2022, izraelské části 22.–28. 11. 2022. Celkový počet členů týmu je 8 lidí. Preferujeme zástupce členských organizací ČRDM.

Uzávěrka přihlášek je 18. 9. 2022

Více informací zde:

ODKAZ NA ČLÁNEK