V termínu od 10. do 13. října měli dobrovolníci z celé ČR možnost zapojit se do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí v rámci akce 72 hodin, která vznikla pod záštitou České rady dětí a mládeže. Odměnou jim byl dobrý pocit z toho, že vykonali něco nejen pro sebe, ale i pro prostředí, které jim není lhostejné. Celkem se během víkendu zapojilo 47 kolektivů mladých hasičů. „V SDH Plchov jsme vyrobili několik budek pro ptáky žijící v okolí, jednu budku jsme postavili v těsné blízkosti naší hasičárny, zbylé jsme pak zavěsili v nedalekém lese, kde jsme při jedné z našich vycházek před časem objevili několik poničených hnízd,“ říká vedoucí Tomáš Novák. Hasiči V SDH Stará Lysá uklidili Mokřady a tůně v obci a poté děti zasadily u místní čističky odpadních vod 10 stromů, které zakoupila obec. Poprvé se do projektu zapojil i kolektiv hasičů ze Zlivi a jako hlavní náplň si zvolil výrobu příbytků pro hmyz, ptáky a zvěř. Do národního parku Šumava pak zavezli suché pečivo a kaštany, které sami nasbírali. Děti z SDH Stanětice dostaly za úkol najít vhodná místa v okolí koupaliště, kam by vysázely společnými silami 4 sazenice ovocných stromů. Nakonec našly místo s krásným výhledem na jejich rodnou vesničku, zbylé stromy byly osazeny opodál u lesa. Nelehký úkol si dali mladí hasiči z Pískové Lhoty, kteří uklízeli obec a blízké okolí. Stejně tak děti z Dolní Cerekve, kterým se podařilo z lesa odstranit kromě plastu, skla a kovu i 16 pneumatik.

Cílem projektu bylo ukázat dětem a mladým lidem, že společnými silami i v malém kolektivu lze něco změnit a že můžeme i malými kroky zlepšit naše životní prostředí.

Mgr. Irena Špačková

tisková mluvčí SH ČMS