V termínu 13. - 16. října 2022 proběhla každoroční akce s názvem 72 hodin. V tyto dny je možné se zapojit do dobrovolnických činností, které jsou zaměřené na pomoc druhým, péči o přírodu a jejich okolí. Myšlenka projektu je přilákat hlavně mladé lidi a vštípit jim myšlenku pomáhat druhým.
Náš sbor SDH Bordovice se zapojil spolu s místním sdružením Voda pro les, voda pro lidi  a vyrazil čistit svodnice vody na Velký Javorník. Všem, co se do této akce zapojili, moc děkujeme a věříme, že i v nadcházejících letech se budeme aktivně podílet na pomoci přírodě a blízkým v našem okolí.

Co jsou železné svodnice?
Slouží k odvádění dešťové vody z pevných lesních cest zpět do lesa. Zde podporují vsáknutí povrchové vody zpátky do půdy a pomáhají rychlejší regeneraci lesního porostu po kůrovcové kalamitě.

Libor Mrozowski

starosta SDH Bordovice