Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje ve spolupráci s ProgressRescue s.r.o. akreditovaný rekvalifikační kurz pro získání kvalifikace

Zdravotník zotavovacích akcí

 

Termín: 27. – 29. 3. 2020 a 17. – 19. 4. 2020 (ODLOŽENO)

(pro úspěšné absolvování kurzu je povinná účast na obou termínech)

 

Místo konání: Hotel Přibyslav

Délka kurzu: 41 hodin (21 hodin teorie a 20 hodin praxe)

Zahájení kurzu je vždy v pátek v 9:00 hodin, ukončení v neděli cca ve 14:00 hodin.

 

Cíl kurzu:

Tento akreditovaný kurz ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy opravňuje k vykonávání funkce zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na letních táborech, školních lyžařských výcvicích, školách v přírodě, teambuildingových aktivitách, na rekondičních akcích a taktéž na dalších akcích, kde je zapotřebí zdravotnického pracovníka.

 

Požadavky na absolventa:

věk nad 18 let, plavecká zdatnost

 

Ukončení kurzu:

Kurz je zakončen závěrečným přezkoušením, písemným, ústním a přezkoušením z praktických dovedností.

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

 

Účastnický poplatek: 3000,- Kč

Účastnický poplatek je nutné zaplatit převodem na účet: 20036-13965389/0800, jako variabilní symbol uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 30062001) a do zprávy pro příjemce uveďte „ZZA“ a příjmení přihlašovaného.

Poplatek musí být připsán na účet nejpozději 11. 3. 2020.

Účastnický poplatek zahrnuje lektorné a učební materiály. Stravu a ubytování po dobu kurzu hradí SH ČMS.

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/kurz-zza, nejpozději do 8. 3. 2020.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz.

Kurz proběhne pouze v případě minimálního počtu 15 účastníků.

 

 

 vzdelavani