Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS

vyhlašuje

termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace

Vedoucího mládeže SH ČMS I. stupně

 

Termín:

14. – 15. 11. 2020, zahájení kurzu v 9:00 hod.

 

Místo konání:

Resort Erich, Sázava 181 (https://mapy.cz/s/hugapulaze)

 

Úhrada nákladů:

- stravu, ubytování a studijní pomůcky hradí SH ČMS

- cestovné účastníků – z vlastních zdrojů účastníků případně ve spolupráci s OSH

Pokud máte zájem o ubytování z pátku na sobotu, uveďte to do poznámky v přiyhlášce.

 

Kdo se může zúčastnit?

Kurzu se mohou zúčastnit vedoucí MH a dorostu s kvalifikací II. stupně, kterou mají min. 5 let (od roku 2015) nebo obhájci kvalifikace – vedoucí KS I. (termín obhajoby kvalifikace vedoucího mládeže KS I. je po 5 letech). Kvalifikace bude ověřena v centrální evidenci členů SH ČMS.

 

Program kurzu:       

14.11.   příjezd, odborné přednášky, semináře, aktuální informace, příprava na zkoušku

15.11.   zkouška vedoucího KS I. (viz. Směrnice činnosti s kolektivy MH z roku 2012), předání osvědčení

Zkouška vedoucího se skládá z ověření znalostí vedoucího v rozsahu aktuálních Učebních textů. Kurz není určen k přímé výuce, má za cíl poskytnout doplňující znalosti na konkrétní téma a aktuální informace z úseku mládeže SH ČMS. Při plnění zkoušky je možné využívat všech studijních materiálů, které mají vedoucí k dispozici (učební texty, směrnice,…).

Téma odborné přednášky kurzu pro rok 2020: Pohybové aktivity mladých hasičů, dotační programy

Předpokládaný závěr je obědem 15. 11. 2020.

 

Co vzít s sebou:

  1. ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS I.
  2. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
  3. Směrnice hry Plamen a dorostu, včetně dodatků
  4. Průvodce plněním odznaků odborností a specializací
  5. Psací potřeby, poznámkový blok
  6. Notebook, flash disk

 

Hodnocení:

Dle Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů (dostupné na mladez.dh.cz)

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/vedouci-ks1, nejpozději do 28. 10. 2020.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz.

Přednostně budou do kurzu zařazeni zájemci o obnovu kvalifikace.

Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!!!

 

vzdelavani