Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS

vyhlašuje

termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace

Vedoucího mládeže SH ČMS I. stupně

 

Termín:

4. – 5. 11. 2017, zahájení kurzu v 9:00 hod.

 

Místo konání:

Hotel Přibyslav

 

Úhrada nákladů:

- stravu, ubytování a studijní pomůcky hradí SH ČMS

- cestovné účastníků – z vlastních zdrojů účastníků případně ve spolupráci s OSH

Pokud máte zájem o ubytování z pátku na sobotu na vlastní náklady, kontaktujte Hotel Přibyslav (tel. 569 484 639). 

 

Kdo se může zúčastnit?

Kurzu se mohou zúčastnit vedoucí MH a dorostu s kvalifikací II. stupně, kterou mají min. 5 let (od roku 2012) nebo obhájci kvalifikace – vedoucí KS I. (POZOR – dle aktualizované Směrnice činnosti s kolektivy MH z roku 2012 se termín obhajoby kvalifikace vedoucího mládeže KS I. prodlužuje na 5 let!!!). Kvalifikace bude ověřena v centrální evidenci členů SH ČMS.

 

Program kurzu:       

4.11.   příjezd, odborné přednášky, semináře, aktuální informace, příprava na zkoušku

5.11.   zkouška vedoucího KS I. (viz. Směrnice činnosti s kolektivy MH z roku 2012), předání osvědčení

Předpokládaný závěr je obědem 5. 11. 2017.

 

Co vzít s sebou:

  1. ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS I.
  2. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
  3. Směrnice hry Plamen a dorostu, včetně dodatků
  4. Průvodce plněním odznaků odborností a specializací
  5. Psací potřeby, poznámkový blok

 

Hodnocení:

Dle Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů (dostupné na mladez.dh.cz)

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/vedouci-2017, nejpozději do 27. 10. 2017.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!!!

 

vzdelavani