Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS tímto vyhlašuje termín pro školení a složení zkoušky 

Vedoucí mládeže SH ČMS - I. kvalifikační stupeň

 

Termín: 2. - 3. 12. 2023

Místo konání: Hasičský hotel Přibyslav

 

Kdo se může zúčastnit?

Kurzu se mohou zúčastnit vedoucí MH a dorostu s kvalifikací II. stupně, kterou mají min. 5 let (od roku 2018) nebo obhájci kvalifikace – vedoucí KS I. (obnova se provádí po 5 letech). Kvalifikace bude ověřena v centrální evidenci členů SH ČMS.

 

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na https://bit.ly/vedouci-ks1, nejpozději do 20. 11. 2023.

Maximální kapacita kurzu je 30 osob, seznam přihlášených bude zveřejněn na mladez.dh.cz po uzavření přihlašování. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!

Seznam přihlášených uchazečů

 

Ke stažení:

Vyhlášení kurzu - Vedoucí mládeže SH ČMS - I. kvalifikační stupeň

Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS

Směrnice hry Plamen

Směrnice celoroční činnosti dorostu SH ČMS

Program k testování a výuce vedoucích mládeže