31. března 2023 bylo na celostátním školení vedoucích OORM a KORM přestaveno rámcové organizační zabezpečení Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. Velice děkujeme za věcné připomínky, které vzešly z diskuse, a které byly do dokumentu zapracovány.

Dále děkujeme všem vedoucím, kteří se na tvorbě Závodu hasičské všestrannosti a brannosti podíleli, HZS ČR, projektu Hasiči pro školy, Českému červenému kříži a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Za ÚORM

Lucie Šulcová

vedoucí úseku mládeže SH ČMS

 

Ke stažení:

 

logo zhvb