Žádáme všechny sbory dobrovolných hasičů, aby do 20. listopadu 2017 doplnily své sportovce do evidence aktivních sportovců, pokud tak ještě neučinily v průběhu roku. Stávající evidovaní aktivní sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020.

Doplnění je možné prostřednictvím https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport

Výmaz aktivního sportovce se provádí prostřednictvím příslušného OSH.