Příprava je v plném proudu

Mezinárodní hasičská soutěž ve Villachu se blíží mílovými kroky. Českou republiku budou v Rakousku v soutěži mladých hasičů v disciplínách CTIF reprezentovat 4 družstva. Dvě smíšená v kategorii chlapců z SDH Nová Ves a Bludov a dvě dívčí SDH Písková Lhota a Zádveřice.

Podstatná část přípravy jmenovaných družstev probíhá na principu pravidelné celoroční činnosti tedy v mateřských SDH. Od listopadu loňského roku byla  zahájena i společná soustředění. Většina z nich se konala v atletickém tunelu  nebo v atletické hale v Ostravě Vítkovicích, poslední z nich již proběhlo ve venkovním areálu SDH Bludov.

Zimní část přípravy byla zaměřena zejména na zvyšování fyzické kondice, rychlost a obratnost. Jarní měsíce již budou věnovány technické průpravě při plnění disciplín : požární útok CTIF a štafeta CTIF. Finále přípravy pak doplní i nácvik kulturního vystoupení, které malé reprezentanty ve Villachu čeká v rámci programu Vystoupení národů.

Největším úskalím přípravy se prozatím jeví zvolený typ džberových stříkaček, které byl organizátory mezinárodní soutěže vybrány. Jde o typ, který je běžně využíván téměř výhradně v Rakousku a z části v Německu, ovšem např. kolektivy mladých hasičů v České republice, Polsku, Slovensku či Chorvatsku tento typ při své činnosti téměř neuplatňují a to zejména z důvodu jeho vysoké ceny a nízkého výkonu.

Naopak nejsilnějším jevem, který v reprezentaci mládeže CTIF převládá je silná kolektivní soudržnost, kamarádství, vzájemná podpora a přátelská atmosféra.

Přeji vám, milí reprezentanti, aby vám tento přístup a postoj, který jste nastolili vydržel až do Villachu, aby vaše vůle chtít pokořit i těžká úskalí, která vaše příprava přináší byla nadále pevná a silná. Jedině tak má z mého pohledu česká mládež šanci na úspěch v tak velké konkurenci, která na vás čeká.

Monika Němečková