Ke stažení: 

Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2016 (stáhnout)

Příloha č. 1 ke Směrnici hry Plamen - Přihláška (stáhnout)

Příloha č. 2 ke Směrnici hry Plamen - Oznámení o přestupu (stáhnout)

Příloha č. 3 ke Směrnici hry Plamen - Protest (stáhnout)

 

Obrázky na disciplínu požární útok CTIF (stáhnout)

Startovní průkaz na ZPV (stáhnout)

Obrázky na disicplínu ZPV, stanoviště Střelba ze vzduchovky - schéma stanoviště (stáhnout)

Obrázky na disciplínu ZPV, stanoviště Základy topografie - topografické značky (stáhnout)

Obrázky na disciplínu ZPV, stanioviště Požární ochrana - obrázky skupin hořlavých látek (stáhnout)

Záložky ZPV - příloha 1, příloha 2

Rozdělení věkových kategorií hry Plamen pro ročník 2021/2022 (stáhnout)