VYHLÁŠENÍ ČESKÉHO HALOVÉHO POHÁRU - KE STAŽENÍ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

vyhlašuje VII. ročník seriálu soutěží mladých hasičů

 ČESKÝ HALOVÝ POHÁR V BĚHU NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI – ČHP 2020

Seriál je určený pro závodníky – jednotlivce, mladé hasiče, kategorie starší žáci, straší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, členy SH ČMS, ČHJ a MHJ. Soutěžní disciplínou je Běh na 60 m přes překážky.

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen v aktuálním znění platném od 1. 9. 2016.

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen v aktuálním znění platném od 1. 9. 2016.

Závody zařazené do seriálu pro VII. ročník v roce 2020 jsou:     

 • 10 – 11. 10. 2020       I. kolo ČHP - Jablonecká hala Mladých hasičů – pořádá OSH Jablonec nad Nisou, místo Jablonec nad Nisou
 • 31. 10. – 1. 11. 2020  II. kolo ČHP - Memoriál Marty Habadové – pořádá MSH hl. m. Prahy, místo Praha
 • 21.11. 2020                III. kolo ČHP – pořádá SDH Ostrava – Michálkovice, místo Ostrava
 • 22. 11. 2020               IV. Kolo ČHP - FINÁLE ČHP – Ostravsko-beskydské šedesátky – pořádá SDH Ostrava – Michálkovice a SDH Dolní Bečva, místo Ostrava

Základní pravidla pro jednotlivé závody

Všechny závody proběhnou v základní části dvoukolově (dva pokusy každý závodník). Pořadatel si dále svými pravidly může počet kol zvýšit, případně vyhlásit finálové rozběhy. Do celkového pořadí ČHP 2020 se body přidělují na každém závodě stejně a to po základní části závodu. Pořadatel může ve svých propozicích umožnit start i zahraničním závodníkům.

Přesný časový plán závodů, termín přihlášení závodníků do soutěže, případně další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích závodu vydanými pořadatelem příslušného závodu. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na  www.dh.cz.

Mezi základní podmínky závodů patří:

 • měření času elektronickou certifikovanou časomírou
 • přihlašování prostřednictvím stovky.cz
 • kvalifikovaní rozhodčí soutěží mládeže
 • ve všech závodech seriálu musí závodník startovat za jedno SDH a v jedné soutěžní kategorii
 • v každém závodě se boduje prvních 50 míst v každé kategorii do celkového hodnocení ČHP 2020

Organizační opatření pro rok 2020:

Aby nemuselo docházet k omezení počtu startujících, dovolujeme si požádat všechny vedoucí a trenéry, aby respektovali následující opatření:

 Z kapacitních důvodů jednotlivých hal je nutné, aby bezprostředně po skončení závodu každé kategorie opustili všichni závodníci, kteří již absolvovali svůj závod, halu!

Děkujeme a věříme, že důvody tohoto opatření pochopíte.

Soutěžní věkové kategorie pro Český halový pohár 2020:

 • mladší: do 11 let (ročníky 2009 – 2013)
 • starší: do 15 let (ročníky 2005 – 2008)

Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz Přihlašování k závodům. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS.

Přihlašování k závodům

Přihlášení do soutěže bude provedeno pouze prostřednictvím www.stovky.cz.

Termín přihlášení závodníka do soutěže je definován v samostatných propozicích jednotlivých soutěží. Přihlášením a účastí závodníka na kterékoliv soutěži se závodník automaticky stává i účastníkem ČHP 2020.

Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO, které budou použity k plnění disciplíny Běh na 60 m s překážkami, odpovídají Směrnici hry Plamen a že soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hry Plamen a dává přihlášením souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.

Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže, odpovídá za to, že závodník bude po celý ročník přihlašován pod jedním FS kódem, dle kterého se počítají celkové výsledky ČHP.

Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v místě závodu a to do doby uzavření startovní listiny dle časového programu příslušného závodu. Pokud se i přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen.


Bodování do celkového pořadí ČHP 2020

V každém závodě se boduje prvních 50 míst v každé kategorii tímto systémem:

1. místo

60 bodů

 

18. místo

33 bodů

 

35. místo

16 bodů

2. místo

55 bodů

 

19. místo

32 bodů

 

36. místo

15 bodů

3. místo

52 bodů

 

20. místo

31 bodů

 

37. místo

14 bodů

4. místo

49 bodů

 

21. místo

30 bodů

 

38. místo

13 bodů

5. místo

47 bodů

 

22. místo

29 bodů

 

39. místo

12 bodů

6. místo

45 bodů

 

23. místo

28 bodů

 

40. místo

11 bodů

7. místo

44 bodů

 

24. místo

27 bodů

 

41. místo

10 bodů

8. místo

43 bodů

 

25. místo

26 bodů

 

42. místo

9 bodů

9. místo

42 bodů

 

26. místo

25 bodů

 

43. místo

8 bodů

10. místo

41 bodů

 

27. místo

24 bodů

 

44. místo

7 bodů

11. místo

40 bodů

 

28. místo

23 bodů

 

45. místo

6 bodů

12. místo

39 bodů

 

29. místo

22 bodů

 

46. místo

5 bodů

13. místo

38 bodů

 

30. místo

21 bodů

 

47. místo

4 body

14. místo

37 bodů

 

31. místo

20 bodů

 

48. místo

3 body

15. místo

36 bodů

 

32. místo

19 bodů

 

49. místo

2 body

16. místo

35 bodů

 

33. místo

18 bodů

 

50. místo

1 bod

17. místo

34 bodů

 

34. místo

17 bodů

     

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu. Tato je po úpravě (výsledková listina bude obsahovat pouze členy SH ČMS, ČHJ a MHJ) směrodatná pro přidělení bodů v příslušném kole ČHP. Pořadí bude určeno pouze na základě lepšího z obou dosažených časů, bez ohledu na čas horšího pokusu. V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.

Celkové vyhodnocení

Bude provedeno v rámci posledního závodu ČHP 2020 – FINÁLE ČHP 2020. V celkovém pořadí bude vyhlášeno a odměněno nejméně 10 nejlepších závodníků a nejlepší výkon ročníku v každé kategorii.

Do celkového hodnocení ČHP se každému závodníkovi započítávají 3 nejlepší umístění ze všech závodů v sezoně. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání nejlepších výkonů dosažených v ČHP 2020. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento závod započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním klasifikovaným závodníkem v oficiální výsledkové listině.

Závěr

ČHP 2020 zajišťuje Ústřední odborná rada mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy, Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou a Sbory dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice a Dolní Bečva.

Kontakt na pořadatele a organizátory ČHP 2020:

Ing. Monika Němečková

SH ČMS

+420 606 683 699

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David Urbánek

OSH Jablonec nad Nisou

+420 608 483 230

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina Hartmanová

MSH Praha

+420 724 730 516

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Peterek           

SDH Michálkovice

+420 777 721 967

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.