Zkontrolujte si prosím ve svém vyúčtování, zda jste na MŠMT spolu s vyúčtováním odeslali i formulář „Vyúčtování se státním rozpočtem“.

Tento formulář nebyl zobrazen jako povinná příloha na stránkách MŠMT, ale povinnost odevzdat ho, vyplývá z Rozhodnutí, které jste obdželi od MŠMT.

Pokud jste ho neodevzdali, vyplňte ho – kontaktní údaje, číslo rozhodnutí z roku 2016 a řádek A.1, sloupce 1,2,3, tj. pouze výši skutečně čerpané dotace, opatřete razítkem SDH a podpisem starosty a zašlete v písemné podobě na adresu SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2 nejpozději do 11.10.2019.

Děkujeme.

Ke stažení: